Struktur

Beräkning och simulering av strukturella delar i en konstruktion används numera mer och mer i syfte att bl.a. minska antal prototyper och fysisk provning. Med FEM kan komplexa strukturer, material och lastfall analyseras och utvärderas mot ställda krav på slutprodukten.Strukturella beräkningar görs med fördel tidigt i projekten för att undvika kostsamma prototyper och provning. Med hjälp av stelkroppssimulering kan laster och lastfall tas fram för t.ex. en livslängdsutvärdering av en enskild komponent. Simulering är även ett kraftigt verktyg för att öka förståelsen kring produkten/komponenten och under felorsaksutredningar.

Genom tillgång till en egen dragprovmaskin (Instron Electropuls E3000) har vi den unika möjligheten att kunna karakterisera ett material vars mekaniska egenskaper varit okända sen tidigare. Baserat på den erfarenheten kan lämplig materialmodell och parametrar väljas för att uppnå högsta noggranhet i våra simuleringar och utvärderingar. Det kan t.ex. handla om temperaturens eller töjningshastighetens inverkan på en polymer- eller gummikomponent.

Vi har lång och gedigen erfarenhet från FEM-simuleringar av strukturella komponenter inom entreprenadmaskiner, fordon, flyg, energisektorn och konsumentprodukter. Erfarenheten sträcker sig från utmattning av metalliska material och svetsar, islag och stötar, kompositer till dynamiska analyser av viskoelastiska material.

Vi har kompetens och tillgång de kommersiellt mest frekvent använda programvarorna, såväl implicit som explicit, för struktur och akustik.