Tjänster

Vårt kompetensområde inom simulering är inriktat mot struktur, fluid och multifysik. Vår erfarenhet sträcker sig över bland annat , entreprenadmaskiner, möbler, personbilar, järnvägsfordon, flygplan, telekommunikation, gasturbiner, kärnkraftverk och vitvaror.

Vi ser på beräkning och simulering som ett verktyg för konstruktörer och projektledare att minska projektens ledtider och kostnader samt öka tilliten till produktens slutliga prestanda och den produktspecifika förståelsen.

Vi har erfarenhet av flertalet av de största kommersiella programmen, såväl implicit som explicit kod. Vi har även lång erfarenhet av teknisk projektledning och ledarskap.

Basen i verksamheten utgörs av tre grundpelare:

  1. En hög teknisk kompetens som grundar sig på en mycket god utbildningsnivå med analytisk inriktning kombinerat med industriella erfarenheter.
  2. En utpräglad kommunikations- och samarbetsförmåga. Uppvisandet av flexibilitet och respekt i mötet med andra människor.
  3. Driftighet, målinriktning, ansvarskännande och noggrannhet.

Programvaror

Vi använder oss av den bästa och senaste kommersiella programvaran inom samtliga discipliner. Bl.a. ANSYS, ABAQUS, LS-Dyna, Hyperworks, COMSOL, MATLAB och SAP2000. Vi har även erfarenhet från andra vanligt förekommande program, så som ANSA, NASTRAN och DIANA.

Vi utför beräkningar och analyser inom följande områden