Fluid

Området fluider omfattar vätskors och gasers beteende under olika tryck- och temperaturförhållanden. Med CFD kan komplexa strömnings- och värmeproblem lösas, såväl stationära som transienta processer. Rent konkret kan det handla om en fläkts effektivitet, tryckfall i ett rörsystem eller hur temperaturfördelningen ser ut för en viss komponent eller ett system. CFD-beräkningar kan som nämnt syfta till att t.ex. beräkna maximal temperatur för en komponent men kan även användas som indata till en termiska strukturberäkning för t.ex. prediktering av livslängd.

Vi har erfarenhet från CFD-beräkningar inom produktionsprocesser, drivlina, telekommunikation och entreprenadmaskiner.