Elektromagnetism

Elektromagnetiska simuleringar används för att studera elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält. Det kan gälla induktiva, kapacitiva eller resistiva komponenter.  Tillhörande egenskaper så som induktans, kapacitans, impedans, värmeförluster och krafter kan extraheras.

Med elektromagnetiska simuleringar kan man göra virtuella prototyptester snabbt och effektivt. Högspänningstester exempelvis blir dessutom helt ofarliga.

Elektriska komponenter blir allt vanligare i vårt samhälle och oftast är de kompakta och måste skyddas mot t.ex. fukt och annan miljöpåverkan varför de mestadels kapslas in. En kompakt innesluten design medför ofta ett behov av kylning varför kopplade elektromagnetiska- termiska analyser (CFD) krävs.

Vi har erfarenhet av kraftelektronik inom miljöteknik och telekom.