Ivan Oskarsson

Ivan Oskarsson

Senior konsult, Delägare

Utbildning

Civilingenjör, LTH, Väg- och Vattenbyggnad, Mekanik & Material

Kontakt

Erfarenheter

Hållfasthet, strukturdynamik, termomekanik och utmattning. Erfarenhet inom utmattning av svetsade och gjutna konstruktioner. Modellering av gummi och viskoelastiska material. Kompetens inom gasturbiner, viskoplastiska material och termomekanisk utmattning.

Andreas Hagman

Senior konsult, Delägare, Marknadsansvarig Kalmar/Växjö

Utbildning

Civilingenjör, Chalmers, Maskinteknik, Tillämpad mekanik

Kontakt

Erfarenheter

Hållfasthet, strukturdynamik och utmattning. Svetsade konstruktioner, bultförband och gjutna produkter. Erfarenhet inom krocksimulering och sub sea applikationer. Anisotropa material såsom fiberförstärkta polymerer, spånskiva och trä.

Gustav Bern

Senior Konsult

Utbildning

Civilingenjör, LTH, Maskinteknik

Kontakt

Erfarenheter

Hållfasthet, strukturdynamik och utmattning. Erfarenhet inom explicita analyser, strukturoptimering, akustik och modellering av gummi.

Louise Blyberg

Konsult

Utbildning

Teknologie licentiat, Växjö Universitet, Tillämpad Matematik

Kontakt

Erfarenheter

Hållfasthet, Strukturdynamik och materialteknik. Utmattning av svetsade och gjutna konstruktioner. Forskarerfarenhet inom limfogar för glas och träkonstruktioner.