Om oss

Alvelid Engineering är ett konsultföretag med spetskompetens inom simulering av tekniska problemställningar. Verksamheten startade 2004 och har sedan dess expanderat och består nu av elva ingenjörer med stor erfarenhet inom beräkning och simulering. Vår affärsidé är att öka kundernas lönsamhet och minska ledtider genom att tillföra vår specialistkompetens. Vi utmärker oss genom vår förmåga att omsätta djupa tekniska kunskaper till praktiska lösningar i industriella tillämpningar. Basen i vår verksamhet finns i sydöstra Sverige med kontor i Kalmar, Växjö och Karlskrona men vi jobbar med kunder i hela Sverige och internationellt. Vi tänker långsiktigt och strävar efter att växa i en jämn och stabil takt. Fast anställd personal, noggrannhet vid rekrytering och rätt kompetens till uppdraget är viktiga punkter för att uppnå detta.

Värdeord

Professionalism

Vi gör jobbet fokuserat, koncentrerat och effektivt. Vi skapar mervärde för kunden genom att se till helheten i uppdraget

Omtanke

Vi värnar om kundens bästa. Vi bryr oss om våra medarbetare. Vi visar samhällsansvar och vi utför våra uppdrag med största möjliga miljöhänsyn

Uthållighet

Vi ger inte upp om det tar emot!

Vår personal

Vår personal är vårt starkaste säljargument. Följande personer arbetar hos oss:

Ivan Oskarsson

Senior konsult, Delägare

Utbildning

Civilingenjör, LTH, Väg- och Vattenbyggnad, Mekanik & Material

Kontakt

Erfarenheter

Hållfasthet, strukturdynamik, termomekanik och utmattning. Erfarenhet inom utmattning av svetsade och gjutna konstruktioner. Modellering av gummi och viskoelastiska material. Kompetens inom gasturbiner, viskoplastiska material och termomekanisk utmattning.

Andreas Hagman

Senior konsult, Delägare, Marknadsansvarig Kalmar/Växjö

Utbildning

Civilingenjör, Chalmers, Maskinteknik, Tillämpad mekanik

Kontakt

Erfarenheter

Hållfasthet, strukturdynamik och utmattning. Svetsade konstruktioner, bultförband och gjutna produkter. Erfarenhet inom krocksimulering och sub sea applikationer. Anisotropa material såsom fiberförstärkta polymerer, spånskiva och trä.

Gustav Bern

Senior Konsult

Utbildning

Civilingenjör, LTH, Maskinteknik

Kontakt

Erfarenheter

Hållfasthet, strukturdynamik och utmattning. Erfarenhet inom explicita analyser, strukturoptimering, akustik och modellering av gummi.

Louise Blyberg

Konsult

Utbildning

Teknologie licentiat, Växjö Universitet, Tillämpad Matematik

Kontakt

Erfarenheter

Hållfasthet, Strukturdynamik och materialteknik. Utmattning av svetsade och gjutna konstruktioner. Forskarerfarenhet inom limfogar för glas och träkonstruktioner.