Case studies

Nedan illustreras ett axplock av de industriella applikationer vi har varit involverade i inom struktur, fluid och elektromagnetism.