Gustav Bern

Magnus Alvelid

VD, Senior konsult, Delägare

Utbildning

Teknologie Doktor, Chalmers, Maskinteknik

Kontakt

Erfarenheter

Strukturdynamik, hållfasthet och akustik. Specialistkompetens strukturdynamik och akustik. Forskning inom modellering av viskoelastiska material. Lång erfarenhet av företags- och produktionsledning.

Ivan Oskarsson

Senior konsult, Delägare

Utbildning

Civilingenjör, LTH, Väg- och Vattenbyggnad, Mekanik & Material

Kontakt

Erfarenheter

Hållfasthet, strukturdynamik, termomekanik och utmattning. Erfarenhet inom utmattning av svetsade och gjutna konstruktioner. Modellering av gummi och viskoelastiska material. Kompetens inom gasturbiner, viskoplastiska material och termomekanisk utmattning.

Andreas Hagman

Senior konsult, Delägare, Marknadsansvarig Kalmar

Utbildning

Civilingenjör, Chalmers, Maskinteknik, Tillämpad mekanik

Kontakt

Erfarenheter

Hållfasthet, strukturdynamik och utmattning. Svetsade konstruktioner, bultförband och gjutna produkter. Erfarenhet inom krocksimulering och sub sea applikationer. Anisotropa material såsom fiberförstärkta polymerer, spånskiva och trä.

Joel Cramsky

Konsult, Marknadsansvarig Växjö

Utbildning

Civilingenjör, LTH, Teknisk Fysik

Kontakt

Erfarenheter

Elfilter, kretskort, hållfasthet, strukturdynamik och utmattning av svetsade och gjutna konstruktioner. CFD, elektromagnetism och multifysik.

Gustav Bern

Konsult

Utbildning

Civilingenjör, LTH, Maskinteknik

Kontakt

Erfarenheter

Hållfasthet, strukturdynamik och utmattning. Erfarenhet inom explicita analyser, strukturoptimering, akustik och modellering av gummi.

Dennis Carlsson

Konsult

Utbildning

Civilingenjör, Chalmers, Maskinteknik

Kontakt

Erfarenheter

CFD, Fluid-Structure Interaction (FSI), värmeöverförning och hållfasthet.

Gustav Holstein

Konsult

Utbildning

Civilingenjör, LTH, Maskinteknik

Kontakt

Erfarenheter

Hållfasthet, strukturdynamik, materialmodellering av träfibermaterial.

Per Tingskull

Senior konsult, Marknadsansvarig Karlskrona

Utbildning

Civilingenjör, LiTH, Maskinteknik

Kontakt

Erfarenheter

Hållfasthet, strukturdynamik, konstruktion, management och projektledning.

Klas Andersson

Senior konsult

Utbildning

Civilingenjör, Helsingfors Tekniska Högskola, Materialteknik

Kontakt

Erfarenheter

Hållfasthet, Strukturdynamik och materialteknik

Louise Blyberg

Konsult

Utbildning

Teknologie licentiat, Växjö Universitet, Tillämpad Matematik

Kontakt

Erfarenheter

Hållfasthet, Strukturdynamik och materialteknik. Utmattning av svetsade och gjutna konstruktioner. Forskarerfarenhet inom limfogar för glas och träkonstruktioner.